What is the difference between consulting, coaching, and mentoring

Konsultatsioonil küsib inimene küsimuse ja vastus öeldakse talle ette. Kasulik kiirete ja konkreetsete probleemide lahendamisel.

Coachingu puhul ei pakuta välja konkreetseid lahendusi, vaid usutakse, et iga inimese sees on vastused olemas. Või vähemalt iga inimese võimuses on ise vastusteni jõuda. Coach küsib suunavaid küsimusi nii, et inimene jõuab ise sobivate lahenduste ja vastusteni. Tänu sellele on motivatsioon suurem ning areng tõhusam ja püsivam.

Mentorlus on segu mõlemast. Mentor saab aru, millal on vaja ette öelda ja millal lasta inimesel ise vastusteni jõuda.

Why is the unique benefit of coaching

Coaching toetab inimese isiklikku ja ametialast kasvu ning toimetulekut muutustega.

Keskendutakse tulevikule ja oluline on jõuda protsessis konkreetsete tegevuskavadeni, mis aitavad püstitatud eesmärke ellu viia. Olgu selleks mingi kindla asja ära tegemine, selgus millegi osas või uued oskused, mõtted, ideed.